Skaur - Promo 2005

Genre: Suicidal Black Metal
Lyrical theme(s): Norse, Mythology, Death, Depression
Country: Norway (Bodø)

1. Bortsvinn - 02:59
2. Måtte Min Død bli Helvete - 05:12
3. Min vandring mot Mørket - 05:00
4. Hjemferd - 05:15
5. Farvel Verden - 03:10
6. Skaur - 03:05
7. Død Manns Tanke - 04:30
8. Død Manns Visdom - 04:15
9. FullMåneSang - 00:53
10. Mennesket - 03:50
11. Om Sorg og Helvete - 04:50
12. I Blod jeg Sverget min Ed - 05:13
13. FullBlodsMåne - 02:44
14. Nattens Sang (Prinsessens Komme) - 05:47
15. Til Evig Tid (Mørkets dystre Toner) - 03:57
16. Min Død Hinsides (Mellom Himmel og Helvete) - 03:43
17. Hevn på Kristenmann - 06:21
18. Krissmannshågjen - 01:32
Total playing time - 01:12:16

Download

No comments:

Post a Comment