Dödfödd - Förfall, Undergång och Död


Genre: Depressive Black Metal
Lyrical theme(s): Depression
Country: Sweden (Borlänge, Dalarna)

1. Själens blödande lämning - 04:04
2. Livsbunden plåga - 05:57
3. Bortom otålig smärta - 07:43
4. Kvarlåtenskap - 06:16
5. Viddernas härskare - 04:55
6. Outro - 02:23

Total playing time - 31:18

Download

No comments:

Post a Comment