Dödfödd - Demo I & II


Genre: Depressive Black Metal
Lyrical theme(s): Depression
Country: Sweden (Borlänge, Dalarna)

1. Intro - 03:07
2. Allt vad liv inte ser - 06:21
3. Förfall, undergång och död - 04:05
4. Själadöd - 03:27
5. När intet mig tar... - 05:33
6. Livlös massa, dödfödd själ - 07:13
7. Själens blödande lämning - 04:04
8. Livsbunden plåga - 05:58
9. Bortom otålig smärta - 07:44
10. Kvarlåtenskap - 06:17
11. Viddernas härskare - 04:56
12. Outro - 02:24

Total playing time - 01:01:09

Download

No comments:

Post a Comment