Slavland - Echa Wieków Pradawnych (2007)

Pagan/Folk Metal
(Polonia)

Tracklist:
1. Zmierzch Fa³szywych Proroków 05:50
2. Na Rozdro¿u 07:47
3. Pie�ñ ¯erców 02:22
4. P³omieñ Wzgardy 06:43
5. W Staro¿ytnym Gard¼cu 02:44
6. Si³a Wiary, Triumf Woli 05:54
7. Gorej¹ Wici 03:19
8. Wilcze Pragnienie 05:18
9. £u¿yc 01:51
10. A Nienawi�æ Wci¹¿ P³onie 05:05
11. Wiec 01:38
12. Przesilenie 02:20

Download (Rapidshare)

No comments:

Post a Comment