Wojnar - Z Najglêbszych Borów Piesni Wam Niosê (2006)

Folk/Ambient
(Polonia)

Tracklist:
1. Opowiesæ o Ludziach z Krainy Mg³y 02:20
2. W Oparach Walki 03:08
3. Miecze Naszych Przodków 02:52
4. S³owianie 05:37
5. Lament Bogów cz. II 08:19
6. ¯yciodajna Bo¿yca 02:33
7. Opowiesæ o Dêbowym W³adcy 01:57
8. Borów Szumiacych Piesñ 03:01
9. Nad P³acz¹cym Jeziorem 03:05
10. Rêce Boga 01:49
11. Siwow³osy Jesdziec 01:54
12. Opowiesæ o Minionym Wichrze 02:42
13. Gdy Wichry Zamilkn¹ 01:02
14. Pó³nocy spiew 01:31
15. Opowiesæ o ¯ercy 02:00
16. S³oñca Brzask 03:40
17. S³owiañski Horyzont 01:35
18. Noc 03:23
19. Lesna scie¿ka 01:32
20. Droga Ku Nawi 04:02

Download (Megaupload)

No comments:

Post a Comment